Etiket: kira ödeme masrafı

29.07.2008 tarih ve 26591 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren...